Impresum

Provozovatel internetové stránky

Elkamet Kunststofftechnik GmbH
Georg-Kramer-Straße 3
D-35216 Biedenkopf

Telefon: +49 6461 930-0
Telefax: +49 6461 930-106

e-mail: info(at)elkamet.de

vedení podniku:
Eberhard Flammer a Michael Parsch

USt.-IdNr.: DE 112605128

obchodní rejstřík (DE): HRB 2827
obvodní soud Marburg

Koncepce, design & realizace

Autorská práva

Veškeré obsahy (zvl. obrazy, grafy, video či audio sekvence) podléhají ochraně autorského práva. „Elkamet Kunststofftechnik GmbH“ jakožto provozovatel stránky se snaží o to, aby respektoval vlastnická práva jiných, případně využíval děl vlastních či děl nepodléhajících licenci (mimo jiné od fotolia.de a shutterstock.com). Pokud se nám však toto plně nepodařilo, chtěli bychom daného majitele práv požádat, aby nás kontaktoval. Budeme se okamžitě snažit o korektní úpravu.
Práva k logům a grafům vlastní dotyční autoři. Jména produktů a firem jsou známkami dotyčných vlastníků a jsou na těchto stránkách užívány výlučně k informačním účelům. Příspěvky třetích stran jsou jako takové označené.
Použití textů, obrazů a grafů je povoleno jen s výslovným souhlasem vlastníků práv. Obsahy této online prezentace smějí být používány jen pro nekomerční informační účely. Každá kopie obsahů této stránky či její části musí obsahovat prohlášení o vlastnících práv a ochrannou známku na základě vlastnického práva provozovatele.
Obsahy této stránky či její části nesmějí být změněny bez písemného souhlasu provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo svůj souhlas kdykoli odvolat a jakékoli používání musí být zastaveno, jakmile je uveřejněno písemné oznámení ze strany provozovatele.

Upozornění o odpovědnosti

„Elkamet Kunststofftechnik GmbH“ jakožto provozovatel online prezentace nepřebírá žádnou záruku za správnost, úplnost a aktuálnost obsažených informací, stejně jako i za to, že služby budou k dispozici a neručí rovněž za následné škody, které spočívají ve využívání nabídky.
Pokud vyloučení z odpovědnosti nepřipadá v úvahu, ručí provozovatelé jen za hrubou nedbalost či úmysl. Jména produktů a firem jsou značkami daných vlastníků a jsou na těchto stránkách používána výlučně k informačním účelům.
Za internetové stránky třetích osob, na něž tato nabídka odkazuje tzv. linky, nesou odpovědnost dané nabízející strany. Provozovatel není za obsah takovýchto stránek třetích stran zodpovědný.
Dále může být na webovou stránku bez našeho vědomí odkázáno prostřednictvím tzv. „linků“. Provozovatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za prezentaci, obsah či jakékoli spojení s takovouto webovou stránkou na webových stránkách třetích osob.
Za cizí obsahy je provozovatel zodpovědný jen tehdy, pokud jsou tyto (tj. i protiprávní či trestný obsah) jasně známy a je technicky možné a přijatelné jejich užití zabránit. Provozovatel však dle zákona o elektronických službách není povinen, cizí obsahy stále prověřovat.