Kvalita a životní prostředí

Zajištění kvality je u Elkametu zakotveno v konkrétních principech podnikové filosofie. Každý zaměstnanec je motivován a zároveň povinen vždy dostávat kvalitativním požadavkům týkajících se jeho úkolu či jednání.
Tento postoj je zajišťován plněním nezbytných požadavků trhu dle mezinárodních norem.

Ochrana životního prostředí je pro Elkamet absolutní prioritou. Z tohoto důvodu existuje v podniku komplexní management ochrany životního prostředí.


Elkamet aplikuje nejnovější technologie a nejmodernější postupy pro ochranu životního prostředí, zabezpečení podniku a zajištění pracovních míst. Neustálá modernizace strojového a nástrojového parku, stejně jako zodpovědné nakládání s nezbytnými technologickými látkami ve výrobním procesu mají u Elkametu nejvyšší prioritu.

Energetický management

Díky svému profesionálnímu přístupu k energetickému managementu získal Elkamet  Certifikát ISO 50001:2011

Profesionální jednání – úcta – společenská zodpovědnost. Takový je kodex chování, jenž byl určen dialogem s vedením společnosti a jenž závazně platí pro všechny zaměstnance a dodavatele.