Technický postup - nádrže pro vozidla

Rotace - tekutý PA6

Speciální proces zpracování pro speciální hmotu

Ke zhotovování dílů PA6 využívá Elkamet vlastní chemický postup, jenž je více než 30 let vyvíjen a zdokonalován. Při něm je hmota vyráběna teprve během tvarování v nástroji.

Elkamet tento postup aplikuje u různých typů hmoty PA6. Elkamet jakožto výrobce materiálu může při tom nastavovat profil požadovaných vlastností pro různé využití prostřednictvím receptury a procesních parametrů.

Výrobní postup Elkametu probíhá za teplot nižších, než je tavící teplota PA6. Každý jednotlivý produkt PA6 od Elkametu tak sestává z materiálu právě zhotoveného v nástroji. Tento materiál nikdy nebyl vystaven teplotní zátěži nad vlastní tavný bod. V porovnání s termoplastickým zpracováním tak výrobní proces Elkametu také nabízí delší životnost nástrojů.

Kvalita materiálu a životnost nástrojů však nejsou jedinými výhodami výrobního postupu Elkametu. Jelikož je výchozí materiál zpracováván v tekuté formě, nabízí výrobní postup Elkametu též rozšířené a nové konstrukční možnosti, jež výrazně překonávají možnosti termoplastického rotačního postupu.

Kromě toho jsme Vám samozřejmě k dispozici i osobně.

Rádi Vám poradíme!