Extruze / Ko-Extruze


Vyrábíme pomocí flexibilních a inovativních produkčních procesů, abychom mohli zhotovovat přesná řešení pro rozmanité geometrie např. čelních autoskel.

Při extruzi jsou hmoty ve formě granulátu transportovány šnekovým dopravníkem a rozehřáty. Kontinuálním tlakem je hmota, jež je nyní formovatelná, pomocí nástrojů protlačována extruderem. Vzniká tak provazec odpovídající průřezu nástroje, z něhož pak mohou být zhotovovány profily libovolných délek.

Využitím koextruderů je umožněno současné zpracování různých materiálů, jež jsou spolu během procesu trvale spojeny.

V závislosti na designu skla jsou extrudované profily ohýbány, baleny a odesílány přímo z linky či dále zpracovávány v navazujícím kroku pracovního procesu.