Vstřikování


Technologií vstřikového lití mohou být spolu kromě stejných průřezů spojovány do tří- či čtyřstranných profilových rámů i průřezy odlišné.

Pro formování profilových spojení jsou při tom k dispozici rozmanitější možnosti tvarování, než je tomu u zrcadlového svařování.