Materiály

V oblasti profilů pro aplikace ve vozidlech jsou technické profily z umělých hmot pro automobilový průmysl zhotovovány pomocí extruzní technologie. Těžištěm jsou zde profily pro zasklené části automobilů.

Koextruzní technologií jsou aktuálně plastifikovány až tři rozdílné umělé hmoty současně a kontinuálně formovány odpovídajícími nástroji v nekonečný provazec. Různé nosiče, jako např. podkladním nátěrem lakované kovové pásky či skelná vlákna, jsou ve vznikajícím umělohmotném profilu oplášťovány tekoucí tavenou umělou hmotou.

Kovové pásky coby nosiče zaručují vysokou tuhost a plasticitu spojového profilu, skelná vlákna omezují srážení délky typické pro daný materiál.

Aktuálně jsou jakožto standardní materiály používány převážně polypropylen (PP), polyetylen (PE), směs z akrylnitrilbutadienstyrolu (ABS) a polyvinylchloridu (PVC) a různé elastomery jako TPV (PP+EPDM) a TPS (SEBS+PP).