Whistleblowing

Společnost Elkamet usiluje o otevřenou firemní kulturu, v níž každý respektuje názory a stanoviska svých kolegů. Společnost Elkamet při svém podnikání vždy jedná čestně, poctivě a spravedlivě a také očekává, že všichni její zaměstnanci budou tyto vysoké standardy dodržovat. Nicméně každá společnost je vystavena riziku, že někdy nepůjde vše podle plánu nebo že se nevědomky setká s nekalými praktikami. Otevřenost a odpovědnost jsou nezbytné k tomu, aby se takovým situacím předcházelo nebo aby se řešily, pokud k nim dojde. Za tímto účelem má společnost Elkamet zaveden postup pro oznamování nekalých praktik, včetně interního ohlašovacího systému.

V rámci zákona o ochraně oznamovatelů, který nyní vstoupil v platnost, platí nové předpisy na ochranu oznamovatelů před odvetnými opatřeními.

Svou stížnost můžete podat prostřednictvím systému pro oznamování zde, aby se jí mohl zabývat náš pracovník pro whistleblowing. Hlášení lze podat anonymně tak, že pole jméno a oddělení ponecháte prázdná. Pro další komunikaci je vyžadována pouze e-mailová adresa.

Whistleblowing

Whistleblowing
captcha
* Požadované informace